Online visumaanvraag voor Suriname

Vanaf 25 november 2005 is de visumprocedure vereenvoudigd. Het visum moet voortaan via de website van het Consulaat worden aangevraagd, door online een visumaanvraagformulier in te vullen en uit te printen. Dit formulier dient u vervolgens samen met de benodigde documenten in te dienen bij het Consulaat-Genaraal van de Republiek Suriname in Amsterdam. De afwikkeling van de visumaanvraag zal, vergeleken met de oude procedure, betrekkelijk weinig wachttijd in beslag nemen.  U mag op het visum wachten.  Wij streven ernaar de behandelingstijd voor het wachtende publiek zo kort mogelijk te houden. Dit geldt voor visumaanvragers van EU landen.

N.B.:

De wachttijd voor visumaanvragers van niet-EU landen kan 2 dagen - 2 weken duren.

Visumaanvragers die niet in Europa wonen dienen hun visumaanvraag in te dienen bij de diplomatieke/consulaire missie van Suriname in hun regio oftewel de dichtsbijzijnde missie.

Procedure aanvraag visum:

Voor de aanvraag van een visum dient u via de website een formulier in te vullen, uit te printen en persoonlijk te ondertekenen.

Het formulier mag niet ouder zijn dan 10 dagen (zondag en zaterdag inbegrepen) ten tijde van de indiening op het Consulaat.

Visumaanvragen die na 10 dagen niet zijn afgewikkeld, worden automatisch door het systeem verwijderd. Het gevolg hiervan is dat u opnieuw, online een aanvraagformulier moet invullen.

Het loket van de Visumafdeling is geopend van maandag t/m vrijdag vanaf 9.00 uur tot 12.00 uur.

Bij het invullen van het aanvraagformulier dient u de juiste vertrekdatum en uw persoonsgegevens  overeenkomstig de gegevens in uw paspoort, zo ook het juiste paspoortnummer in te vullen. Vergeet u vooral niet de naam van de referent en het adres van de referent of verblijfplaats in Suriname in te vullen.

Kortom u dient het formulier volledig (met de juiste (persoons)gegevens) in te vullen. Let u vooral op dat uw paspoort bij aankomst in Paramaribo minimaal 6 maanden geldig moet zijn en dit is afhankelijk van het soort visum dat u aanvraagt! Meer informatie over het soort visum en de geldigheid van uw paspoort hiervoor

Let u er ook op dat tenminste nog 2 blanco pagina's in uw paspoort zijn voor het plaatsen van de visumsticker en de nodige stempels bij aankomst in Paramaribo en bij de terugreis.

U loopt anders het risico dat uw aanvraag niet in behandeling wordt genomen.

Bron: Consulaat-Generaal van de Republiek Suriname

No comments yet.

Leave a Reply